تلفن: 5 الی 32453541-041

خوراک ویژه ی مادیان و سیلمی

در تعلیف اسب غذای مورد مصرف باید تمیز و بدون عیب و عاری از هر گونه آلودگی و خاک و شن باشد . همچنین هنگام تنظیم جیره غذایی اسب باید به طعم و مزه ی غذاهای مختلف هم توجه شود . علاوه بر عملیات اصلاح نژادی مهمترین فاکتور در اسب بهبود تغذیه و پرورش اسبی با اندامهای مناسب و رشد یافته و پر تحرک و قوی است. لذا شرکت نیرو سهند خوراک مورد نیاز اسب را بر اساس احتیاجات غذایی در تمامی مراحل رشد و بهره وری ، تولید و عرضه می نماید.

خوراک حیوانات خانگی ( سگ،گربه،...)

این نوع خوراک باید از نظر کمی وکیفی مناسب بوده و کاملا بهداشتی برای سلامت حیوان و انسان باشد.

خوراک حیوانات آزمایشگاهی(موش،همستر،...)

این نوع خوراک با نظر کارشناسان تغذیه آزمایشگاه متناسب با نیاز حیوان توسط شرکت نیرو سهند تهیه و تحویل میگردد.

نیرو سهند

آدرس کارخانه: ایران، تبریز، جاده آذرشهر، جنب نیروگاه حرارتی، اول جاده ینگی کند
تلفن: 5 الی 32453541-041
niroosahand@yahoo.com