تلفن: 5 الی 32453541-041

خوراک طیور شرکت نیرو سهند

ضرورت استفاده از کنسانتره در تامین احتیاجات غذایی طیور به منظور بقاء حیات ، رشد و تولید گوشت و یا تخم مرغ و عدم ابتلاء طیور به سوء تغذیه و بیماری های ناشی از آن می باشد.لذا در این ارتباط با توجه به اینکه مواد خوراکی کنسانتره در حجم کم ولی با ارزش غذایی فراوان به علت خلوص ترکیبات آن ، تهیه میگردد. همچنین استفاده از آن برای مرغداران مقرون به صرفه و اقتصادی نیز میباشدو با توجه به حجم کم آن هم فضای کمتری را اشغال نموده و نیروی کار کمتری در ارتباط با حمل و نقل و جابجایی مصرف میگردد . این نوع خوراک در مرغداریها از تمام جوانب به صرفه و مطلوب تر می باشد . بنابراین شرکت نیروسهند خوراک مورد نیاز طیور گوشتی ، تخمگذار ،مرغ مادر، را بر اساس احتیاجات غذایی در سنین مختلف نیمچه ها به شکل کرامبلر ، پلت با آنالیز مواد غذایی زیر تولید و عرضه مینماید.

آنالیز مواد مغذینیمچه های گوشتی از 0 تا 20 روزگی (پیش دان)نیمچه های گوشتی از 21 تا 35 روزگی (میان دان)نیمچه های گوشتی از 36 روزگی تا کشتار (پس دان)
انرژی قابل متابولیسم (Kcal/Kg) 2850 ± 20 2950 ± 20 3050 ± 20
پروتئین خام(%) 22 ± 0/2 19/5 ± 0/2 18/5 ± 0/2
متیونین (%) 0/5 0/45 0/4
لیزین (%) 1/2 1/1 1
متیونین+سیسستین (%) 0/8 0/75 0/70
کلسیم (%) 0/9 0/85 0/8
فسفر قابل جذب (%) 0/45 0/35 0/3
فیبرخام حداکثر (%) 3/5 4 4/5
رطوبت حداکثر (%) 10 10 10
خوراک طیور تخمگذار

ضرورت استفاده از کنسانتره در تامین احتیاجات غذایی طیور به منظور بقاء حیات ، رشد و تولید گوشت و یا تخم مرغ و عدم ابتلاء طیور به سوء تغذیه و بیماری های ناشی از آن می باشد.لذا در این ارتباط با توجه به اینکه مواد خوراکی کنسانتره در حجم کم ولی با ارزش غذایی فراوان به علت خلوص ترکیبات آن ، تهیه میگردد. همچنین استفاده از آن برای مرغداران مقرون به صرفه و اقتصادی نیز میباشدو با توجه به حجم کم آن هم فضای کمتری را اشغال نموده و نیروی کار کمتری در ارتباط با حمل و نقل و جابجایی مصرف میگردد . این نوع خوراک در مرغداریها از تمام جوانب به صرفه و مطلوب تر می باشد . بنابراین شرکت نیروسهند خوراک مورد نیاز طیور گوشتی ، تخمگذار ،مرغ مادر، را بر اساس احتیاجات غذایی در سنین مختلف نیمچه ها به شکل کرامبلر ، پلت با آنالیز مواد غذایی زیر تولید و عرضه مینماید.

خوراک مرغ مادر

ضرورت استفاده از کنسانتره در تامین احتیاجات غذایی طیور به منظور بقاء حیات ، رشد و تولید گوشت و یا تخم مرغ و عدم ابتلاء طیور به سوء تغذیه و بیماری های ناشی از آن می باشد.لذا در این ارتباط با توجه به اینکه مواد خوراکی کنسانتره در حجم کم ولی با ارزش غذایی فراوان به علت خلوص ترکیبات آن ، تهیه میگردد. همچنین استفاده از آن برای مرغداران مقرون به صرفه و اقتصادی نیز میباشدو با توجه به حجم کم آن هم فضای کمتری را اشغال نموده و نیروی کار کمتری در ارتباط با حمل و نقل و جابجایی مصرف میگردد . این نوع خوراک در مرغداریها از تمام جوانب به صرفه و مطلوب تر می باشد . بنابراین شرکت نیروسهند خوراک مورد نیاز طیور گوشتی ، تخمگذار ،مرغ مادر، را بر اساس احتیاجات غذایی در سنین مختلف نیمچه ها به شکل کرامبلر ، پلت با آنالیز مواد غذایی زیر تولید و عرضه مینماید.

خوراک ویژه ی سایر طیور (بلدرچین،شترمرغ،بوقلمون،اردک،کبک)

عوامل متعدد ژنتیکی و محیطی در بازده غذایی طیور دخالت مستقیم دارند و در این میان کنترل عوامل محیطی و تغذیه ای نقش مهمی را در افزایش این بازده ایفا میکند . تغذیه ی مناسب طیور با کنسانتره پلت ، یکنواختی وزن در جوجه های گوشتی ، تولید تخم مرغهای یکسان با کیفیت مطلوب، افزایش قابلیت هضم یا متابولیسم مواد مغذی و بنا براین کاهش اتلاف غذای مصرفی و هزینه هر واحد را شامل می شود . شرکت نیرو سهند با بهره گیری از علوم جدید و فن آوری پیشرفته اقدام به تولید و عرضه محصولات بر اساس احتیاجات غذایی مینماید.

خوراک پرندگان زینتی

پرندگان بواسطه جذابیت های ظاهری و رفتاری از دیر باز مورد توجه بشر بوده است و این در حالی است که امروزه نگهداری ،پرورش و تربیت پرندگان زینتی به یک صنعت کاملا فنی و تجارت پر سود تبدیل شده است که با یک نگرش علمی و تخصصی به مباحث تغذیه ای پرندگان زینتی می توان به بهترین نتیجه در پرورش دست یافت لذا شرکت نیرو سهند در نظر دارد تا به منظور تامین احتیاجات غذایی پرندگان زینتی مختلف محصولی با کیفیت تولید و در اختیار پرورش دهندگان زینتی قرار دهد.

نیرو سهند

آدرس کارخانه: ایران، تبریز، جاده آذرشهر، جنب نیروگاه حرارتی، اول جاده ینگی کند
تلفن: 5 الی 32453541-041
niroosahand@yahoo.com